image

ต่อมลูกหมากคืออะไร?               

   ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชาย (หญิงไม่มี)

อยู่บริเวณรอบท่อปัสสาวะระหว่างส่วนต้น ต่อจากคอกระเพาะปัสสาวะ

อยู่หน้าทวารหนักมีรูปร่างขนาดพอๆ กับลูกเกาลัดหรือลูกหมากทำหน้าที่

หล่อเลี้ยงตัวอสุจิ และสาร พี.เอส.เอ (PSA) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้น้ำอสุจิ

ไม่เกาะกันเป็นก้อนเหนียวข้น เมื่อมีการหลั่งน้ำกาม ต่อมลูกหมากจะขับเมือก

เข้ามาในท่อปัสสาวะ ผสมกับน้ำเมือกจากต่อน้ำกาม เพื่อมาหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ

ที่หลั่งออกมา ให้มีความแข็งแรง สามารถปฏิสนธิกับไข่ของเพศหญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปัญหาต่อมลูกหมากโต เกิดขึ้นได้อย่างไร? และเกิดขึ้นเมื่อใด?               

    ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงสาเหตุที่แท้จริงของต่อมลูกหมากโต แต่เชื่อว่า

อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานของฮอร์โมนเพศที่เปลี่ยนแปลงไป

ทำให้เกิดการเพิ่มของจำนวนต่อม และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของต่อมลูกหมาก จนมีขนาดใหญ่ขึ้น               

    ขนาดของต่อมลูกหมากจะมีการโตครั้งแรกจริงๆ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และน่าจะสัมพันธ์

กับระดับฮอร์โมนเพศชายหรือ เทสโทสเตอโรน(Testosterone) ในช่วงอายุ 30-40 ปี

จะมีขนาดโตขึ้นเล็กน้อย หลังจากนั้นจะหยุดโต จนกระทั่งอายุ 45-50 ปี

ก็อาจจะเกิดการขยายขนาดเพิ่มขึ้นตามอายุ ชาย 60-69 ปี พบมากถึง

ร้อยละ 50 อายุระหว่าง 70-89 ปี พบประมาณร้อยละ 90              

    เนื้องอกในต่อมลูกหมากจะโตมาจากต่อมลูกหมาก บริเวณที่ล้อมรอบท่อปัสสาวะ

 (Transition zone และperiurethyal glandular tissue)

กดเบียดท่อปัสสาวะทำให้มีอาการปัสสาวะลำบาก ในขณะที่มะเร็งของต่อมลูกมาก

ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จะมาจากต่อมลูกหมากทางด้านหลัง ติดกับลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง(peripheral zone)

image

สาเหตุใหญ่ๆ 3 ประการทำให้ต่อมลูกหมากโต

1. ต่อมลูกหมากอักเสบ อาจเกิดจากการติดเชื้อ หรือมีสารทำให้เกิดระคายเคือง

โรคนี้มักพบในคนหนุ่ม เมื่อเกิดมีอาการติดเชื้อหรืออักเสบขึ้น จะทำให้ต่อมลูกหมากบวมผลที่ตามมาคือ

 จะปัสสาวะแสบขัดมาก บางครั้งอาจจะมีเลือดหรือหนอง ปนออกมากับปัสสาวะได้

ระยะเฉียบพลันอาจมีไข้สูง หนาวสั่นร่วมด้วย ถ้ารักษาไม่ถูกวิธีอาจกลายเป็นฝีที่ต่อมลูกหมากได้

2. ต่อมลูกหมากโต (BPH) มักพบในคนสูงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยชายอายุ 51-60 ปี

พบต่อมลูกหมากโตถึง 50 % อายุ 80 ปี มีอุบัติการ 80-90 % สาเหตุที่ต่อมลูกหมากโต

ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่า เกิดจากฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)เปลี่ยนไปเป็น

 ไดไฮโดร เทสโตสเตอโรน (Dihydrotestosterone) ซึ่งมีผลทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้น

จนไปบีบรัดท่อปัสสาวะให้ตีบลง จึงทำให้มีอาการปัสสาวะลำบาก

3. มะเร็งต่อมลูกหมาก มักพบในชายอายุ 50 ปีขึ้นไป อายุน้อยกว่านี้ พบได้บ้างแต่ไม่มากนัก

 ยิ่งมีอายุมาก อัตราการเป็นมะเร็งจะพบสูงขึ้น ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด

แต่น่าเชื่อว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาหาร กรรมพันธุ์ เชื้อชาติ เป็นต้น

ในประเทศไทย การตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหามะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะต้นค่อนข้างน้อย

 ส่วนมากเมื่อตรวจพบ ผู้ป่วยมักมีอาการมากและมักเป็นระยะท้ายๆของมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว

 เพราะเซลล์มะเร็งมักเริ่มเป็นที่บริเวณรอบนอกของต่อมลูกหมาก ดังนั้นระยะแรกจะ

ไม่มีอาการผิดปกติ แต่จะตรวจพบได้โดยการตรวจของแพทย์ การตรวจเลือด

และการทำอัลตราซาวด์ แต่เมื่อเป็นมากขึ้น จะเริ่มปรากฏอาการ โดยก้อนเนื้อที่โตขึ้น

จะเบียดท่อปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะลำบากขึ้น และเมื่อมะเร็งลุกลามต่อไป

จะเข้าสู่อวัยวะใกล้เคียง เช่น กระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดได้

 ต่อมาอาจจะกระจายไปต่อมน้ำเหลือง และส่วนใหญ่ไปที่กระดูก ทำให้มีอาการปวดกระดูก

เอว หรือสะโพกได้ บางครั้งมะเร็งลุกลามเบียดเส้นประสาทที่ไขสันหลัง

ผู้ป่วยอาจเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงได้

image

การสังเกตอาการของต่อมลูกหมากโต              

  การที่ต่อมลูกหมากโต จะเบียดท่อปัสสาวะ ทำให้ท่อปัสสาวะตีบแคบลง

จะเกิดอาการต่างๆ ดังนี้

1. ปัสสาวะต้องใช้แรงเบ่งมากกว่าปกติ หรือใช้เวลานานกว่าปัสสาวะจะเริ่มออก

2.ปัสสาวะไม่พุ่ง

3.ปัสสาวะพุ่ง แต่ลำเล็กกว่าเดิม

4.ปัสสาวะขาดเป็นตอนๆ คือต้องถ่ายๆ หยุดๆ หลายครั้ง

5.ปัสสาวะเป็นหยดๆ

6.ปัสสาวะแล้ว รู้สึกว่าออกไม่หมด

7.ปัสสาวะแต่ละครั้ง กินเวลานาน กว่าจะเสร็จ

8.ปัสสาวะบ่อยๆ

9.เมื่อหลับแล้ว ต้องลุกไปปัสสาวะ

10.เมื่อปวดปัสสาวะแล้วกลั้นไม่ได้ ต้องเริ่มเข้าห้องน้ำ

11.ปัสสาวะไม่ออก

12.บางครั้งมีอาการอักเสบร่วมด้วย ทำให้ปัสสาวะปวดแสบ

ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมีอาการทุกข้อ อาจมีเพียงบางอาการก็ได้

ผลเสียจากการที่เกิดต่อมลูกหมากโต               

 ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนหลายๆ อย่างเช่น

1.ต้องออกแรงเบ่งมากกว่าปกติ ทำให้มีอาการเหนื่อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ที่มีโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง

2.การปัสสาวะบ่อย ในเวลากลางคืน ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายจะอ่อนล้าและทรุดโทรม

3.การเบ่งมาก ทำให้เกิดริดสีดวงทวาร และไส้เลื่อนได้

4.การมีปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่าย

5.ปัสสาวะมีเลือดออก เพราะเส้นเลือดแตก เนื่องจากเราเบ่ง

โดยเฉพาะรายที่มีการอักเสบร่วมด้วย

6.การเบ่งทำให้ความดันในกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้น เกิดมีการไหลย้อนกลับของน้ำปัสสาวะ

ขึ้นไปในท่อไต และกรวยไต ทำให้ท่อไตและกรวยไตขยายใหญ่

มีผลทำให้การทำงานของไตลดลง และเสี่ยงต่อการมีไตอักเสบมากขึ้น จนถึงไตวายได้

7.ปัสสาวะไม่ออก ทำให้ปวดทรมานมาก

8.มีนิ่วเกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะ

9.มีการปัสสาวะหยดซึมเปื้อนกางเกง ทำให้มีกลิ่นเหม็น เข้าสังคมลำบาก

และก่อให้เกิดเชื้อรา บริเวณขาหนีบได้ง่าย

image

การดูแลรักษา โรคต่อมลูกหมากโต          

      หากตรวจพบว่า ท่านเป็นโรคต่อมลูกหมากโต ปัจจุบันมีหลายวิธีที่มีประสิทธิ

ภาพช่วยท่านได้ ในรายที่มีอาการยังน้อย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจช่วย

ให้อาการดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับอาการของโรคและสภาพของไตของท่านว่าได้รับการ

กระทบกระเทือนหรือไม่ ได้แก่ พยายามถ่ายปัสสาวะเมื่อรู้สึกปวด หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำ

มากเกินไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เวลาที่จะเข้านอนควรงดดื่ม ชา กาแฟ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจำทำให้เข้าห้องน้ำบ่อย ถ้าอาการต่างๆ ยังไม่ดีขึ้น

ควรพบแพทย์ แพทย์อาจให้ยาคลายกล้ามเนื้อเรียบ ในต่อมลูกหมากหรือ

ยาลดขนาดต่อมลูกหมากให้เล็กลง เพื่อให้ต่อมลูกหมากไม่เบียดท่อปัสสาวะ

หรืออาจทำให้ยาทั้ง 2 อย่างร่วมกัน หรือแพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัด

แก้ไขการอดกั้นทางเดินปัสสาวะ ถ้ามีข้อบ่งชี้ ในการผ่าตัด ได้แก่

คนไข้ที่ปัสสาวะไม่ออกเลย แม้ว่าจะได้ยาและลองใส่สายสวนท่อปัสสาวะดูสักพักแล้วไม่ดีขึ้น               

 “ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์ “เพนโทเนค”

สารอาหารทรงคุณค่า จาก การ์มิเน็กซ์ สหรัฐอเมริกา บริษัท แวลู 9 ซัพพลิเมนท์ จำกัด ผู้จัดจำหน่าย”

 

 

.....หากคุณคือ อีกคนหนึ่งที่ไม่พอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อยากมีรายได้ 25,000-50,000 บาท/ด และต้องการทำชีวิตและสุขภาพให้ดีขึ้น เรามีคำตอบให้คุณ..... !!! Click !!!

 

บริการสมาชิก วีไนน์


 
 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ วี ไนน์

รวมกระทู้ฮิต ชาววี ไนน์

บ้าน วี ไนน์ อบอุ่นจัง

ความประทับใจ บ้าน วี ไนน์
 

Products By Graminex Production U.S.A.